Ömər Xəyyam rubailər

Mey içmək, şad olmaq ayinim mənim,
Bilməməkdir küfrü din, dinim mənim.
Dünya gəlininə dedim: « - Kəbinin?»
Dedi: « - Şad könlündür kəbinim mənim».

Ömər Xəyyam rubailər

Comments

You May Also Like