Omər Xəyyam sitatları

Mey iç sən, möhkəm ol, ağıldan qaçma,
Cahillik eyləyib söyləmə, saçma.
İstəyirsən sənə mey halal olsun,
Kimsəni incitmə, vurma, əl açma

Omər Xəyyam sitatları

Comments

You May Also Like