Sizə xəyanət edən insanlara

Sizə xəyanət edən insanlara qayıtmayın. Onlar dəyişilməyəcəklər.

Sizə xəyanət edən insanlara

Comments

You May Also Like