Bəxti gətirən insan, başqaları tərəfdən atılan daşlardan ...

Bəxti gətirən insan, başqaları tərəfdən atılan daşlardan möhkəm təməl qurmağa bacaran insandır.

Bəxti gətirən insan, başqaları tərəfdən atılan daşlardan möhkəm təməl qurmağa bacaran insandır.

Comments

You May Also Like