Dahi insan olmaq üçün, talehin təklif etdiyi hər fürsətdə...

Dahi insan olmaq üçün, talehin təklif etdiyi hər fürsətdən məharətlə istifadə etməyə bacarmalısan.

Dahi insan olmaq üçün, talehin təklif etdiyi hər fürsətdən məharətlə istifadə etməyə bacarmalısan.

Comments

You May Also Like