Qərar qəbul etmək istəməyən insanlar üçün ən rahat söz - ...

Qərar qəbul etmək istəməyən insanlar üçün ən rahat söz - “Bu qismətdir”.

Qərar qəbul etmək istəməyən insanlar üçün ən rahat söz - “Bu qismətdir”.

Comments

You May Also Like