Pullar məni maraqlandırmır

Pullar məni maraqlandırmır. Onlar məni sakitləşdirir.

Pullar məni maraqlandırmır

Comments

You May Also Like