Pictures

And not a drop-Omar Khayyam

And not a drop-Omar Khayyam

And not a drop that from our Cups we throw
For Earth to drink of, but may steal below
To quench the fire of Anguish in some Eye
There hidden far beneath, and long ago.
Omar Khayyam

I think the Vessel - Omar Khayyam

I think the Vessel - Omar Khayyam

I think the Vessel, that with fugitive
Articulation answer'd, once did live,
And drink ; and Ah ! the passive Lip I kiss'd,
How many Kisses might it take and give!
Omar Khayyam

Earth could not answer Omar Khayyam

Earth could not answer Omar Khayyam

Earth could not answer; nor the Seas that mourn
In flowing Purple, of their Lord forlorn;
Nor rolling Heaven, with all his Signs reveal'd
And hidden by the sleeve of Night and Morn.
Omar Khayyam

Omar Khayyam

Omar Khayyam

For some we loved, the loveliest and the best
That from his Vintage rolling Time hathprest,
Have drunk their Cup a Round or two before,
And one by one crept silently to rest.
Omar Khayyam

Omar Khayyam quotes

Omar Khayyam quotes

Look to the blowing Rose about us "Lo,
Laughing," she says, "
into the world I blow,
At once the silken tassel of my Purse
Tear, and its Treasure on the Garden throw."

Madam gönlümüzcə olmayacaq iş

Madam gönlümüzcə olmayacaq iş

Madam gönlümüzcə olmayacaq iş,
Nə fayda verəcək çalışmaq, təşviş!
Dünyaya gec gəldik, tez getməliyik
Deyə, bu həsrətlə günümüz keçmiş.
Ömər Xəyyam

Sabahı bilən yox Ömər Xəyyam

Sabahı bilən yox Ömər Xəyyam

Sabahı bilən yox, olma pərişan,
Çalış, qəlbin dərddən olmasın şan – şan;
Şərab iç, ay üzlüm, ay işığında;
Çox gəzər ay, bizdən tapmaz bir nişan.

Zövg almaq Ömər Xəyyam

Zövg almaq Ömər Xəyyam

Səhərin mehindən açılıb güllər,
Gül – çiçək eşqilə ötür bülbüllər.
Zövq al bu bağçadan, çox belə güllər
Yaradıb, sovurub torpağa illər.

Gənclik Ömər Xəyyam

Gənclik Ömər Xəyyam

Əfsus, gəncliyimin dövranı getdi,
Ömrümün xoş bahar zamanı getdi,
Gənclik dedikləri o quş, bilmirəm,
Nə zaman tərk edib bu canı getdi.

Bir ot ki göyərib-Ömər Xəyyam

Bir ot ki göyərib-Ömər Xəyyam

Bu ot ki göyərib çay qırağından
Bitib bir dilbərin al dodağından.
Asta gəz, çəməndə hər qızıl lalə
Çıxıb gözəllərin boz torpağından.

Ömər Xəyyam rubailər

Ömər Xəyyam rubailər

Mey içmək, şad olmaq ayinim mənim,
Bilməməkdir küfrü din, dinim mənim.
Dünya gəlininə dedim: « - Kəbinin?»
Dedi: « - Şad könlündür kəbinim mənim».

Omər Xəyyam sitatları

Omər Xəyyam sitatları

Mey iç sən, möhkəm ol, ağıldan qaçma,
Cahillik eyləyib söyləmə, saçma.
İstəyirsən sənə mey halal olsun,
Kimsəni incitmə, vurma, əl açma

Seven kişi haqqında sitat

Seven kişi haqqında sitat

Evli kişini yoldan çıxarmaq olar,
Məşuqəsi olan kişini yoldan çıxarmaq olar,
Sevən kişini yoldan çıxarmaq olmaz.

Quote about knowledge by Tolstoy

Quote about knowledge by Tolstoy

important is not the amount of knowledge, but the quality of it. You can know a lot without knowing the most necessary.
Leo Tolstoy

Quote about men by Tolstoy

Quote about men by Tolstoy

Most men demand from their wives virtues that themselves are not worth.
Leo Tolstoy