Pictures

Gece yata bilmeyenler

Gece yata bilmeyenler

Gecələr yata bilməyən insanların gündüzlərə sığmayacaq qədər dərdləri vardır.

Ağıl haqqında

Ağıl haqqında

Bu dünya sinif, səndə müəllim ola bilməzsən! Özünü ağıllı bilib, başqalarını ağılsız sanma.

Kor insan

Kor insan

Nə ferq edər kor insan üçün, almazda birdir, şüşədə. Sənə baxan kor isə, özünü şüşə bilmə.

Ana ilə gözəldir statusu

Ana ilə gözəldir statusu

Ən pis günümüzü bir yaxşı adamla gözəlləşdirmək olar. Ana ilə.

Anaya zəng vur status

Anaya zəng vur status

Hər hansı bir işə başın qarışmağından asılı olmayaraq, onu bir müddətlik kənara qoymaq olar. 5 dəqiqə lazım olacaq,.. Anaya zəng vurmaq lazımdır, əgər zəng vurmaq hələ mümkünsə. Ana səni özündən ço...

Status Biz bir oyuncağıq

Status Biz bir oyuncağıq

Biz bir oyuncağıq, fələk oyunbaz,
Bu bir həqiqətdir, deyildir məcaz.
Vücud səhnəsində oynadıq, bir – bir
Ədəm sandığına görməsək olmaz.
Ömər Xəyyam

Sitat - Toz oldu bu qara qəbrə

Sitat - Toz oldu bu qara qəbrə

Toz oldu bu qara qəbrə gedənlər,
Çürüdü, töküldü zərif bədənlər,
Ah, bu nə şərabdır, getmiş özündən
Ondan azca dadıb, az nuş edənlər.
Ömər Xəyyam

Hər çiçək yaratsa Ömər Xəyyam

Hər çiçək yaratsa Ömər Xəyyam

Hər çiçək yaratsa bu qoca dövran,
Yenə də torpaqla eyləyər yeksan.
Bulut su yerinə torpaq çəksəydi
Yağardı göylərdən dost qanı hər an.
Ömər Xəyyam

Qalx, şərab içməyə Ömər Xəyyam

Qalx, şərab içməyə Ömər Xəyyam

Yazdır, bulut gülə səpir jaləni,
Qalx, şərab içməyə al piyaləni.
Bu gün seyrangahın olan çəmənlər.
Qəbrindən bitirər sabah laləni.
Ömər Xəyyam

Mey içsən - Ömər Xəyyam

Mey içsən - Ömər Xəyyam

Mey içsən ağıllı bir insanla iç,
Ya incə gülüşlü bir cananla iç
Çox içmə, gizlin iç, meyə alışma,
İçsən xumar gözlü bir ceyranla iç.
Ömər Xəyyam

Səadət axtarma - Omar Xayyam

Səadət axtarma - Omar Xayyam

Səadət axtarma, həyat bir andır.
Hər toz Cəmşid şahdan, Keydən nişandır.
Ömrün mahiyyəti, dünyanın halı
Röyadır, xəyaldır, ahdır, yalandır.
Ömər Xəyyam

Omar Khayyam quotes Why, if the Soul

Omar Khayyam quotes Why, if the Soul

Why, if the Soul can fling the Dust aside,
And naked on the Air of Heaven ride,
Were't not a Shame were't not a Shame for him
In this clay carcase crippled to abide?
Omar Khayyam

So when the Angel - Omar Khayyam

So when the Angel - Omar Khayyam

So when the Angel of the darker Drink
At last shall find you by the river-brink,
And offering his Cup, invite your Soul
Forth to your Lips to quaff you shall not shrink.
Omar Khayyam

And if the Wine - Omar Khayyam

And if the Wine - Omar Khayyam

And if the Wine you drink, the Lip you press,
End in what All begins and ends in Yes;
Think then you are To-day what Yesterday
You were To-morrow you shall not be less.
Omar Khayyam

As then the Tulip - Omar Khayyam

As then the Tulip - Omar Khayyam

As then the Tulip for her morning sup
Of Heav'nly Vintage from the soil looks up,
Do you devoutly do the like, till Heav'n
To Earth invert you like an empty Cup.
Omar Khayyam