Pictures

Ramazan ayinda 10-cu gunun duasi

Ramazan ayinda 10-cu gunun duasi

Allahım, bu gün məni sənə təvəkkül edənlərdən, sənin nəzdində feyz və səadət tapanlardan, sənin dərgahına yaxın olanlardan qərar ver. Ehsanına and verirəm, ey tələb edənlərin məqsədi!...

Ramazan ayinda 9-ci gunun duasi

Ramazan ayinda 9-ci gunun duasi

Allahım, bu gün öz bol rəhmətindən mənə də pay ver. Məni öz parlaq sübutlarınla istiqamət göstər. Məni sənin razılığına bais olan və hər cür xeyri özündə cəm edən əməllərə doğru çək. Məhəbbətinə an...

Ramazan ayinda 8-ci gunun duasi

Ramazan ayinda 8-ci gunun duasi

Allahım, bu gün yetimlərə əl tutmağı, ehtiyacı olanlara kömək etməyi, camaatla ucadan salamlaşmağı və kəramətli şəxslərlə dostluğu mənə nəsib et. Fəzl və bəxşişinə and verirəm, ey arzu edənlərin pə...

Ramazan ayinda 7-ci gunun duasi

Ramazan ayinda 7-ci gunun duasi

Allahım, bu gün oruc tutmaqda və gecə oyaq qalıb ibadət etməkdə kömək ol. Bu gün məni səhv və nöqsanlardan uzaqlaşdır. Daimi zikrini mənə qismət et. Kömək və yardımına and verirəm, ey yolunu azmışl...

Ramazan ayinda altinci gunun duasi

Ramazan ayinda altinci gunun duasi

Allahım, bu gün Sənə qarşı etdiyim günahlara görə məni rüsvay etmə. Məni intiqam qımçanla vurma. Bu gün sənin qəzəbinə səbəb olan əməllərdən məni uzaq et. Bəxşiş və nemətlərinə and verirəm, ey istə...

Ramazan ayı

Ramazan ayı

Müqəddəs ramazan ayınız mübarək.

Ramazan ayı

Ramazan ayı

Xoş gəldin 11 ayın sultanı müqəddəs ramazan.Bütün islam aləminə xeyirlərə vəsilə olsun.

Ramazan ayı

Ramazan ayı

Mərhəmət sahibi ədalətli Allah bu dəyərli ramazanda tutduğunuz orucları həqiqi oruclardan saysın.Aləmlərin rəbbi Allah dualarınızı qəbul,ürəyinizdə olan arzularınızı gerçək eləsin.Uğurlu ramazanlar...

Ramazan ayı

Ramazan ayı

Nəfsiniz tox,könlünüz xoş,dualarınız bol olması diləyi ilə,ramazan ayınız mübarək olsun.

Ramazan ayinda besinci gunun duasi

Ramazan ayinda besinci gunun duasi

İlahi, məni bu ayda bağışlanmışlardan, Sənə itaət edən və saleh bəndələrindən et; məni bu ayda yaxın dostlarından qərar ver. Mərhəmətinə and verirəm, ey rəhmlilərin ən rəhimlisi!...

Ramazan ayinda dorduncu gunun duasi

Ramazan ayinda dorduncu gunun duasi

İlahi, əmrlərini yerinə yetirmək üçün mənə qüvvət ver, bu ayda mənə zikrinin şirinliyini dadızdır, şükrünü yerinə yetirmək üçün mənə ilham ver; kərəminə and verirəm ki, məni bu ayda öz nəzarət və...

Ramazan ayinda ucuncu gunun duasi

Ramazan ayinda ucuncu gunun duasi

İlahi mənə bu ayda zehn açığlığı və ayıqlıq əta et, məni bu ayda səfehlik və ağılsızlıqdan uzaqlaşdır, bu ayda nazil etdiyin bütün xeyirlərdən mənə də pay ver, səxavətliliyinə xatir ey səxavətlilər...

Ramazan ayinda ikinci gunun duasi

Ramazan ayinda ikinci gunun duasi

İlahi, məni bu ayda öz razılığına yaxın et, mən bu ayda Öz qəzəb və intiqamından uzaq olum, mən bu ayda ayələrini oxumağa nail olum, rəhmətin xatirinə ey mehribanların ən mehribanı!...

Ramazan ayinda birinci gunun duasi

Ramazan ayinda birinci gunun duasi

Allahım, mənim bu aydakı orucumu həqiqi oruc tutanların oruclarından, mənim bu aydakı gecə oyaqlıqlarımı və namazlarımı həqiqi oyaqların oyaqlıqlarından və həqiqi namaz qılanların namazlarından et,...

Menali status - Allah kömək olsun

Menali status - Allah kömək olsun

Ey özünə baxmayıb, öz qüsurlarını görməyib, başqa insanların pisinə-yaxşısına baxıb qalan yazıq! Allah sənə köməy olsun!