Pictures

Ramazan ayinda 25-ci gunun duasi

Ramazan ayinda 25-ci gunun duasi

Allahım, bu ay sənin dostlarını sevənlərdən, sənin düşmənlərinlə düşmən olanlardan qərar ver! Məni sonuncu Peyğəmbərinin sünnəsinə əməl edənlərdən qərar ver! Ey peyğəmbərlərin qəlbinin hamisi olan ...

Ramazan ayinda 24-cu gunun duasi

Ramazan ayinda 24-cu gunun duasi

Allahım, bu ay Səni razı salan əməlləri səndən istəyirəm. Səni qəzəbləndirən əməllərdən uzaq olum. Sənə tabe olmaq və sənə qarşı üsyan etməmək üçün yardım istəyirəm. Ey xahiş edənlərə bəxşiş verən ...

Ramazan ayinda 23-cu gunun duasi

Ramazan ayinda 23-cu gunun duasi

Allahım, bu ay mənim günahlarımı yuyub, məni eyblərdən təmizlə! Qəlbimi təqva ilə xalis et! Ey günahkarların xətasına göz yuman Allah!

Ramazan ayinda 22-ci gunun duasi

Ramazan ayinda 22-ci gunun duasi

Allahım, bu ay fəzl qapılarını üzümə aç, bərəkətlərini mənə göndər. Sənin razılığına bais olan işlərdə məni müvəffəq et, məni behiştin ən yaxşı yerində sakin et. Ey biçarələrin duasını qəbul edən A...

Ramazan ayinda 21-ci gunun duasi

Ramazan ayinda 21-ci gunun duasi

Allahım, bu ay Sənin razılığına uyğun olan əməllərə doğru mənə yol göstər! Şeytanın mənə hökmranlıq yollarını bağla! Cənnəti mənim üçün mənzil və aramgah et! Ey tələb əhlinin ehtiyacını yerinə yeti...

Ramazan ayinda 20-ci gunun duasi

Ramazan ayinda 20-ci gunun duasi

Allahım, bu ay mənim üzümə cənnət qapılarını açıb, cəhənnəm qapılarını bağla! Məni Qur-an oxumaqda müvəffəq et! Ey möminlərin qəlbinə aramlıq bəxş edən Allah.

Ramazan ayinda 19-cu gunun duasi

Ramazan ayinda 19-cu gunun duasi

Allahım, bu ayın bərəkəti ilə məni bəhrələndir! Xeyirliklərə doğru yolumu hamarla! Bu günün ehsanını qəbul etməkdən məni məhrum etmə! Ey aşkar haqq yolunun hidayətçisi".

Ramazan ayinda 18-ci gunun duasi

Ramazan ayinda 18-ci gunun duasi

Allahım, bu ay məni səhərlərin bərəkəti ilə oyat! Qəlbimi bu səhərlərin ziyası ilə işıq sal! Bədən üzvlərimi bu ayın təsirinə tabe et! Nuruna and verirəm, ey ariflərin qəlbini nurlandıran Allah....

Ramazan ayinda 17-ci gunun duasi

Ramazan ayinda 17-ci gunun duasi

Allahım, bu ay məni saleh əməllərə doğru yönəlt! Ehtiyac və arzularımı yerinə yetir! Ey izaha və suala ehtiyacsız, qəlblərdəkindən xəbərdar olan Allah! Məhəmmədə və pak əhli-beytinə sənin salavatın...

Ramazan ayinda 16-ci gunun duasi

Ramazan ayinda 16-ci gunun duasi

Allahım, bu ay yaxşı bəndələrin tayı olmağı mənə nəsib et! Məni pis adamlardan uzaqlaşdır! Mənə öz rəhmətinlə behişt qərargahında yer ver! Allahlığına and verirəm, ey aləmlərin Allahı! ...

Ramazan ayinda 15-ci gunun duasi

Ramazan ayinda 15-ci gunun duasi

Allahım, bu ay qəlbində Allahdan qorxan şəxslərə məxsus itaəti mənə nəsib et! Sinəmi məvazökarların tövbəsi ilə genişləndir! Əminliyinə and verirəm, ey qorxu əhlinə əminlik bəxş edən Allah!...

Ramazan ayinda 14-cu gunun duasi

Ramazan ayinda 14-cu gunun duasi

Allahım, bu ay səhvlərimə görə mənə qəzəblənmə! Xətalarıma göz yum! Məni bəla və afətlərə hədəf etmə! İzzətinə and verirəm, ey müsəlmanlara izzət verən Allah!

Ramazan ayinda 13-cu gunun duasi

Ramazan ayinda 13-cu gunun duasi

"Allahım, bu ayda məni günah və çirkinliyindən təmizlə! Qəzavü-qədərə uyğun baş verən bütün hadisələrdə məni səbrli et! Məni təqvaya və yaxşı insanların söhbətinə müvəffəq et! Yardımına and verirəm...

Ramazan ayinda 12-ci gunun duasi

Ramazan ayinda 12-ci gunun duasi

"Allahım, bu ayda günahlarımı gizlətmək və iffət bağışlamaqla məni zinətləndir. Mənə qənaət və kifayətcillik libasını geyindir. Bu ayda ədalət və insafa vadar Bütün qorxduğum şeylərdən amanda saxla...

Ramazan ayinda 11-ci gunun duasi

Ramazan ayinda 11-ci gunun duasi

Allahım, bu gün ehsan verməyi mənə sevdir! Bu ayda fisq və asilikdən məni ikrah etdir! Öz qəzəbini və cəhənnəm atəşindən məni uzaqlaşdır! Yardımına and verirəm, ey kömək istəyənlərin köməyinə çatan...